Velkommen til Brynklinikken AS

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Vaksinasjon ved Brynklinikken AS 2023/24

Det vil gjennomføres vaksinasjon mot influensa ved Brynklinikken fra og med uke 41 for sesongen 23/24.
Vaksinen tilbys i utgangspunktet personer med risiko for alvorlig forløp av slike sykdommer. Dette innbefatter bl.a. personer fra 65 år og oppover i alder,
samt personer med underliggende sykdommer. Se utdypende link til FHIs sider vedrørende aktuelle risikogrupper ved de forskjellige sykdommene.
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/
Vi vil primært gjennomføre vaksinasjon på onsdager fra 08.30 til 11.30 og fra 13.00 til 15.00, samt tilby vaksine til pasienter som er inne på legetime for andre problemstillinger.  
Om det ikke er ledige timer kan det sendes e-kontakt/beskjed eller avtaleforespørsel til kontoret via Helsenorge.
Pris:
Influensavaksine vil koste kr 300,- for alle, uavhengig av om du har frikort eller ikke.

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no. Her kan du fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI